Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Kliknij w ten tekst aby zaakceptować i więcej nie pokazywać tego komunikatu.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ   MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY  I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ,

24-320 PONIATOWA

UL.FABRYCZNA 6

Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

OGŁOSZENIE

1) Załącznik Nr 1  – Formularz  OFERTA
2) Załącznik Nr 2  – Formularz - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017r., poz.1579.)
3) Załącznik Nr 3 -  Formularz   - Informacja, czy wybór  oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  ze wskazaniem nazwy, (rodzaju) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
4) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie -Zakres  i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego –art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Załącznik Nr 5 - Wskazanie części zamówienia , których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.
6) Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
7) Załącznik Nr 7 –  Projekt  umowy
8) Załącznik Nr 8 –  Zadanie nr I Płyny infuzyjne
9) Załącznik Nr 9 – Zadanie nr II Leki specjalistyczne
10) Załącznik Nr 10 – Zadanie nr III Opatrunki
11) Załącznik Nr 11 –  Zadanie nr IV Materiały medyczne
12) Załącznik Nr 12 –  Zadanie nr V Środki odkażające
13) Załącznik Nr 13 –  Zadanie nr  VI Dezynfekcja

Poniatowa, 2017-10-31

 

Odpowiedzi cz.1

Odpowiedzi cz.2

Poniatowa, 2017-11-03

 

Odpowiedzi cz.3

Odpowiedzi cz.4

Odpowiedzi cz.5

Poniatowa, 2017-11-07

 

Informacja z otwarcia ofert

Poniatowa, 2017-11-14

 

Zawiadomienie -art. 92 ust.1 ustawy Pr.zam.publ.

Poniatowa, 2017-11-17

UA-96102222-1