Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Kliknij w ten tekst aby zaakceptować i więcej nie pokazywać tego komunikatu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW FARMACUTYCZNYCH DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ,

24-320 PONIATOWA

UL.FABRYCZNA 6

 

Ogłoszenie

SIWZ

1) Załącznik Nr 1 – Formularz OFERTA

2) Załącznik Nr 2 – Formularz - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm.)

3) Załącznik Nr 3 - Formularz - Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ze wskazaniem nazwy, (rodzaju) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

4) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie -Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego –art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Załącznik Nr 5 - Wskazanie części zamówienia , których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.

6) Załącznik Nr 6 -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

7) Załącznik Nr 7 – Projekt umowy

8) Załącznik Nr 8 – Zadanie nr I Leki ogólne

9) Załącznik Nr 9 – Zadanie nr II Leki specjalistyczne

10) Załącznik Nr10 – Zadanie nr III Leki specjalistyczne

Poniatowa, 2017-03-23

 

Odpowiedzi - cz1

Poniatowa, 2017-03-27

 

Odpowiedzi - cz2

Poniatowa, 2017-03-29

 

Odpowiedzi - cz3

Poniatowa, 2017-03-30

 

Odpowiedzi - cz4

Poniatowa, 2017-03-31

 

Informacja o otwarciu kopert

Poniatowa, 2017-04-04

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniatowa, 2017-04-05

 

UA-96102222-1