• Przygotować placówkę – Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej – na „Szpital Pocovidowy”.
  • Zabezpieczyć  Sprzęt (łóżka chorych i wyposażenie sal pacjentów do leczenia COVID-19)
  • Zorganizować personel do pracy przy chorych na COVID-19.
  • Zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom obecnie hospitalizowanym w Poniatowej.