PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I RĘKAWIC DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ, 24-320 PONIATOWA UL. FABRYCZNA 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TREŚĆ OGŁOSZENIA Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  Załącznik Nr 1 – Formularz OFERTA Załącznik Nr 2 – Formularz – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. Z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.)…

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ, 24-320 PONIATOWA UL.FABRYCZNA 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ogłoszenie Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  Załącznik Nr 1 – Formularz OFERTA Załącznik Nr 2 – Formularz – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. Z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.) Załącznik…

Czytaj więcej

Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne, wykonywane w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc, w czasie dyżuru medycznego

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc, w czasie dyżuru medycznego w trybie Konkursu Ofert. Materiały informacyjne i szczegółowe warunki w postępowaniu na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc, w czasie dyżuru medycznego w trybie Konkursu Ofert. Ogłoszenie…

Czytaj więcej

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej: Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej: Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej   Ogłoszenie Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ 1) Załącznik Nr 1  – Formularz  OFERTA Załącznik 1 A – Opis przedmiotu zamówienia 2) Załącznik Nr 2  – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY…

Czytaj więcej