KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Ogłoszenie o konkursie ofert Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik Nr 1 do MIiSZWKO -Wykaz laboratoryjnych badań diagnostycznych Załącznik Nr 1a do MIiSZWKO- Odbiór materiału do badań na cito Załącznik Nr 2 do MIiSZWKO -Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania Załącznik Nr 3 do MIiSZWKO -Rzut pomieszczeń Załącznik Nr 4 do MIiSZWKO –…

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ RĘKAWIC DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ, 24-320 PONIATOWA UL. FABRYCZNA 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TREŚĆ OGŁOSZENIA Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznik Nr 1 – Formularz OFERTA Załącznik Nr 2 – Formularz – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. Z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.)…

Czytaj więcej

Nowy Dyrektor Adam Fimiarz

– od 2003 roku pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zastępcą dyrektora ds. infrastruktury w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. – od 17 listopada 2020 roku powołany  na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej