Dyrekcja

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej kadra personel m臋偶czyzna grafika kwadratowa

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej: Dyrektor, Zast臋pca dyrektora ds. medycznych, Naczelna piel臋gniarka, G艂贸wny ksi臋gowy. Dyrekcja Dyrektor Zast臋pca dyrektora ds. medycznych Naczelna piel臋gniarka G艂贸wny ksi臋gowy Szpital Samodzielne Publiczne Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc Poniatowa

Dyrektor Szpitala

mgr Przemys艂aw Choina

W 2000 roku uko艅czy艂 studia magisterskie na kierunku Prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Sk艂odowskiej w Lublinie. Dwa lata p贸藕niej uko艅czy艂 studia podyplomowe w Wy偶szej Szkole Przedsi臋biorczo艣ci i Administracji w Lublinie na kierunku Marketing i Zarz膮dzanie, za艣 w 2007 roku, na tej samej uczelni, studia podyplomowe Zarz膮dzanie Zasobami Ludzkimi. Obecnie ucz臋szcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku Executive Master of Business Administration w ochronie zdrowia.

Od 2000 roku aktywny zawodowo. Do 2007 roku pracowa艂 w Urz臋dzie Miasta Lublin, m.in. na stanowisku g艂贸wnego specjalisty ds. kampanii promocyjnych. Od 2007 roku zwi膮zany zawodowo z sektorem ochrony zdrowia. Do marca 2023 roku pracowa艂 w Wojew贸dzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego Samodzielnym Publicznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie na stanowisku Kierownika Dzia艂u Organizacyjno-Prawnego.

Od 2014 roku trener zwi膮zkowy specjalizuj膮cy si臋 w szkoleniach z zakresu ochrony zdrowia (w tym zarz膮dzanie podmiotami leczniczymi), negocjacji, komunikacji, zarz膮dzania i marketingu.

pchoina@sanatoriumpg.com.pl
81 478 79 00

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

lek. med. Piotr D膮browski

W 1996 r. uko艅czy艂 Wydzia艂 Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie, uzyskuj膮c dyplom lekarza medycyny. W latach 2000-2005 w ramach etatu rezydenckiego pracowa艂 w Klinice Chor贸b Wewn臋trznych SPSK Nr 1 w Lublinie. W 2006 roku uzyska艂 tytu艂 specjalisty z zakresu chor贸b wewn臋trznych.

Nast臋pnie swoje zainteresowania zawodowe skierowa艂 ku pulmonologii. Do艣wiadczenie zawodowe pocz膮tkowo zdobywa艂 m.in. w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej oraz w Oddziale Chor贸b P艂uc i Gru藕licy Szpitala Powiatowego w Kra艣niku. W latach 2008-2010 po otwarciu specjalizacji z zakresu chor贸b p艂uc pracowa艂 w Klinice Pneumonologii SPSK Nr 4 w Lublinie. Od 2011 r. zwi膮zany z Oddzia艂em Ftyzjopulmonologii Okr臋gowego Szpitala Kolejowego w Lublinie przy ul. Kruczkowskiego (obecnie Oddzia艂 Chor贸b P艂uc i Gru藕licy Nr 2 Wojew贸dzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Lublinie przy ul. Herberta).

W 2012 r. uzyska艂 tytu艂 specjalisty chor贸b p艂uc. Podczas pandemii koronawirusa przez okres dw贸ch lat pracowa艂 w Oddziale Obserwacyjno-Zaka藕nym dla pacjent贸w chorych na COVID-19. Jest cz艂onkiem Polskiego Towarzystwa Chor贸b P艂uc oraz cz艂onkiem Towarzystwa Internist贸w Polskich.

pdabrowski@sanatoriumpg.com.pl
81 478 79 02
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej kadra personel m臋偶czyzna grafika kwadratowa
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej kadra personel kobieta grafika kwadratowa

Naczelna piel臋gniarka

mgr Iwona Gajowiak

W latach 1997-2000 kszta艂ci艂a si臋 w Medycznym Studium Zawodowym im. Stanis艂awa Libharta w Lublinie. W latach 2002-2007 studiowa艂a na Wydziale Piel臋gniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. W 2015 roku uko艅czy艂a Studia podyplomowe 鈥瀂arz膮dzanie w ochronie zdrowia鈥 w Wy偶szej Szkole Przedsi臋biorczo艣ci i Administracji w Lublinie.

W latach 2019-2021 zdobywa艂a specjalizacj臋 w dziedzinie Piel臋gniarstwa Internistycznego. Prac臋 zawodow膮 rozpocz臋艂a w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. Od 2002 roku pracowa艂a w SPZOZ Opole Lubelskie na stanowisku piel臋gniarki odcinkowej, piel臋gniarki koordynuj膮cej oraz zast臋pcy dyrektora do spraw piel臋gniarstwa.

Od 2017 roku pracuje na stanowisku piel臋gniarki koordynuj膮cej i nadzoruj膮cej Dzia艂 Higieny Szpitalnej SPZOZ Nr 1 w Be艂偶ycach. Od 2022 roku Piel臋gniarka Naczelna Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej.

igajowiak@sanatoriumpg.com.pl
81 478 79 03

G艂贸wny ksi臋gowy

mgr Piotr Raku艣

Absolwent UMCS w Lublinie 鈥 Wydzia艂 Ekonomiczny, podyplomowych studi贸w w zakresie system贸w baz danych w Wy偶szej Szkole Przedsi臋biorczo艣ci i Administracji w Lublinie.

Posiada ponad 10-letnie do艣wiadczenie zawodowe w ksi臋gowo艣ci. W latach 2011-2016 G艂贸wny ksi臋gowy 鈥 Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych w CKFiS w Be艂偶ycach. W latach 2016-2021 G艂贸wny ksi臋gowy ds. jednostek w Urz臋dzie Miejskim w Be艂偶ycach. Jednocze艣nie w latach 2020-2021 p.o. Dyrektora CKFiS w Be艂偶ycach. Od sierpnia 2021 zatrudniony na stanowisku G艂贸wnego ksi臋gowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej.

Uko艅czy艂 kurs na Samodzielnego ksi臋gowego w Centrum Doskonalenia Zawodowego 鈥濩EDOZ鈥 w Warszawie. Uczestnik licznych szkole艅 z tematyki rachunkowo艣ci podmiot贸w medycznych, m.in. 鈥濩ollegium AOTMiT 鈥 Standard Rachunku Koszt贸w鈥, 鈥濸rzygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ (podmiotu leczniczego)鈥, 鈥濸olityka rachunkowo艣ci w podmiotach leczniczych 鈥 z uwzgl臋dnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Koszt贸w鈥, 鈥瀂amkni臋cie roku w podmiotach leczniczych鈥 i wiele innych.

prakus@sanatoriumpg.com.pl
81 478 79 04
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej kadra personel m臋偶czyzna grafika kwadratowa
Skip to content