Konkursy

Konkursy – Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

Konkursy organizowane są na podstawie ustawy o działalności leczniczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Aktualne Konkursy ogłoszone przez Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej Konkursy Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc Poniatowa

KONKURS DK.2011.1.1.2023.GS – Na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
KONKURS NR 3/2022 – Na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w czasie dyżuru medycznego w trybie Konkursu Ofert
KONKURS NR 2/2022 – Na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w czasie dyżuru medycznego w trybie Konkursu Ofert
KONKURS NR 1/2022 – Na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w czasie dyżuru medycznego w trybie Konkursu Ofert
Skip to content