Pielęgniarka epidemiologiczna

Epidemiolog grafika Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

Pielęgniarka epidemiologiczna

mgr Agnieszka Rzeźnik

Pielęgniarka epidemiologiczna sprawuje bezpośredni nadzór nad kontrolą zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych na każdym etapie – od przyjęcia pacjenta na Oddział do przygotowania raportów z wynikami nadzoru i analizą sytuacji epidemiologicznej Szpitala. Współuczestniczy także w wypracowaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Pielęgniarka epidemiologiczna nadzoruje i monitoruje stan sanitarno-epidemiologiczny zakładu poprzez prowadzenie nadzoru nad: realizacją programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych, procesami dekontaminacji, dezynfekcji i sterylizacji, prowadzeniem dokumentacji dotyczącej kontroli zakażeń szpitalnych, oraz przestrzeganiem przez personel zasad aseptyki oraz obowiązujących standardów, zasad postępowania, procedur w poszczególnych pomieszczeniach zakładu, w tym szczególnie: w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta (oddział szpitalny, pracownie diagnostyczne, gabinety zabiegowe).

Współuczestniczy również w opracowywaniu standardów, zasad postępowania, procedur organizacyjnych dotyczących systemu pracy w Szpitalu oraz Przychodni oraz w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem.

Ponadto pielęgniarka epidemiologiczna sprawuje nadzór nad systemem izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych. Współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie powierzonych zadań. Szkoli personel w zakresie zasad praktyki i metod kontroli zakażeń szpitalnych. Uczestniczy w pracach Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych zgodnie z zakresem zadań Komitetu i Zespołu.

epidemiolog@sanatoriumpg.com.pl
(+48) 81 478 79 08
Skip to content