Osoby niesłyszące

Materiał w języku migowym

Osoby niesłyszące (materiał w języku migowym)

Materiał wideo w języku migowym, z którego osoby niesłyszące mogą uzyskać podstawowe informacje na temat Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej Osoby niesłyszące Materiał video w języku migowym Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc Poniatowa

Skip to content