Dział farmacji

Farmaceuta

mgr Anna Spryszak

Farmaceuta zatrudniony w Dziale Farmacji Szpitalnej odpowiada za zamawianie oraz dystrybucję na oddziały produktów leczniczych, wyrobów medycznych, a także środków do dezynfekcji. Bierze udział w tworzeniu procedur związanych z obrotem lekami w Sanatorium.

Ponadto udziela potrzebnych informacji na temat leków i wyrobów medycznych, bierze udział w monitorowaniu działań niepożądanych, odpowiada za wycofanie lub wstrzymywanie leków zgodnie z decyzjami GIF, sprawuje kontrolę nad prawidłowym przechowywaniem produktów leczniczych na oddziałach.

Dodatkowo farmaceuta wchodzi w skład komitetów funkcjonujących na terenie Sanatorium: Komitetu Terapeutycznego, Zespołu ds. Antybiotykoterapii oraz Komitetu Kontroli Zakażeń.

apteka@sanatoriumpg.com.pl
(+48) 81 478 79 09
Skip to content