Rada Społeczna

Poznaj nasz personel

Członkowie Rady Społecznej

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Lubelskiego i doradczym Dyrektora. Zasady oraz tryb działania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej, Statut Podmiotu oraz Regulamin Rady Społecznej.
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej kadra personel kobieta grafika kwadratowa
EWELINA SZKUTNICKA

Przewodnicząca Rady Społecznej

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej kadra personel mężczyzna grafika kwadratowa
DARIUSZ PIOTR STACHOWICZ

Członek Rady Społecznej

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej kadra personel kobieta grafika kwadratowa
ANETA PONIATOWSKA

Członek Rady Społecznej

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej kadra personel mężczyzna grafika kwadratowa
PIOTR RZETELSKI

Członek Rady Społecznej

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej kadra personel mężczyzna grafika kwadratowa
MARCIN STEMPIN

Członek Rady Społecznej

Skip to content