Nowe inwestycje! Marszałek Województwa Lubelskiego wspiera nasz Szpital!

Nowe inwestycje Marszałek Województwa Lubelskiego wspiera nasz Szpital Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej Pawilon B

Szpital wkrótce otworzy Pracownię Polisomnografii, która umożliwi leczenie pacjentów z zaburzeniami snu. Dzięki wsparciu z budżetu Samorządu Wojewódzkiego w zeszłym roku został zakupiony nowoczesny aparat ultrasonograficzny (USG). W planach na ten rok przewidziano modernizację kotłowni gazowo-olejowej oraz realizację I etapu przebudowy oraz rozbudowy Szpitala. Finansowego wsparcia znowu udzieli Zarząd i MarszałekWojewództwa Lubelskiego.

Marszałek Województwa Lubelskiego: „Konsekwentnie podnosimy jakość i zakres usług medycznych dla pacjentów”

„Służba zdrowia w województwie lubelskim to nie tylko Lublin, ale także inne placówki w regionie. Konsekwentnie podnosimy jakość i zakres usług medycznych dla pacjentów. Z tą myślą wspieramy również Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej. Dzięki inwestycjom pacjenci z naszego województwa zyskają szybszy dostęp do wysokospecjalistycznej opieki medycznej, zaś lekarze nowoczesny sprzęt i możliwość rozwoju” – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Pracowania Polisomnografii swoich pierwszych pacjentów z zaburzeniami snu przyjmie jeszcze w marcu br. Są to schorzenia, które często występują wśród mieszkańców województwa lubelskiego, a nie są dostatecznie badane i leczone. Jednym z głównych schorzeń zaburzeń snu jest występowanie obturacyjnego bezdechu sennego, który może prowadzić do choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca oraz udarów mózgu. Konsekwencje tych stanów są poważne, występuje bowiem nadmierna senność w ciągu dnia, bóle głowy, skoki ciśnienia tętniczego, arytmie serca, upośledzenie pamięci, zaburzenia uwagi, depresja. Badanie polisomnograficzne jest przeprowadzane w warunkach szpitalnych i aby dało wiarygodne wyniki, powinno trwać co najmniej sześć godzin.

„Obserwujemy duże zainteresowanie przeprowadzaniem badań tego typu, co potwierdzają kolejki oczekujących pacjentów na to badanie w innych szpitalach naszego regionu. Dlatego pracownia polisomnograficzna, składająca się z dwóch stanowisk, daje szanse na zwiększenie zakresu świadczeń dla mieszkańców z całego województwa. A nam pozwoli rozszerzyć panel wykonywanych świadczeń diagnostyki i leczenia zaburzeń snu w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc” – mówi Przemysław Choina, dyrektor Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.

Nowe inwestycje w Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowejwspiera Marszałek Województwa Lubelskiego

W 2023 roku Szpital pozyskał również nowoczesny system ultrasonograficzny (USG), co jest niezwykle istotne, gdyż placówka w Poniatowej specjalizuje się w leczeniu gruźlicy i chorób płuc, a obrazowanie ultrasonograficzne jest jednym z podstawowych narzędzi w diagnostyce. Zakup nowoczesnego aparatu USG z wieloma możliwościami i funkcjami pozwoli na redukcję innych badań, a co za tym idzie – ograniczenie czasu, jaki upłynie od przyjęcia pacjenta do pełnej diagnostyki.

Nowoczesny aparat USG ACUSON Juniper Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc Poniatowa nowe inwestycje Marszałek Województwa Lubelskiego wspiera Szpital
Nowoczesny aparat USG ACUSON Juniper w Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

Szpital w Poniatowej pozyskuje nowoczesny sprzęt medyczny, ale także inwestuje w rozbudowę. Opracowywany jest właśnie projekt przebudowy placówki. Najbardziej zaawansowane prace trwają przy planowanej modernizacji Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, która w zamierzeniu na być przeprowadzona z wykorzystaniem finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Ponadto trwa modernizacja kotłowni gazowo-olejowej, co pozwoli wygenerować oszczędności zużycia gazu na poziomie do 30%. Istniejące kotły grzewcze mają już ponad 20 lat i ulegają częstym awariom, są też technicznie zużyte. Remont kotłowni obejmuje wymianę dwóch starych kotłów na trzy nowoczesne urządzenia kondensacyjne, które pozwolą na modulację mocy grzewczej w zależności od zapotrzebowania placówki. Będą one również znacznie tańsze w eksploatacji. Modernizacja szpitalnej kotłowni zakończyć się ma jeszcze w tym roku.

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej otworzy wkrótce pracownię polisomnografii, która…

Opublikowany przez roztocze.net Regionalny Dziennik Internetowy Czwartek, 28 marca 2024

    Napisz komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*

    Skip to content